Overdekte bruggen

Overdekte brug – ontwerp

Bij de twee toegangen tot de Japanse tuin zijn ook bruggen gepland. De sloten rondom zijn al verbreed, de planning voor de bouw is onderhanden. Dit is het ontwerp:

In Japanse tempeltuinen, paleizen en villa’s werden in vroeger tijd vaak overdekte bruggen gebruikt als gangen tussen de verschillende gebouwen, zodat de gebruikers niet nat werden als ze van de ene naar de andere vleugel moesten lopen.

Er is gekozen voor een lichte helling naar de brug van 4%, zodat er ook onder de brug ruimte blijft, maar het niet te stijl wordt voor rolstoelen.