Styrax japonicus

Japanse storaxboom

De Styrax japonicus is een enigszins variabele brede, grote struik tot middelgrote boom met een breed piramidale tot ovale kroon die 10 tot 15 m hoog wordt. Jonge twijgen geelbruin tot bruin, oudere bast donkergrijs, op latere leeftijd licht gegroefd waardoor de oranje onderbast zichtbaar wordt. De bladeren zijn zeer variabel in vorm en grootte. Van ovaal tot langwerpig-eirond of ruitvormig en 3 tot 11 cm lang. Ze zijn glanzend groen en verkleuren in de herfst nauwelijks. De bloemen hangen in trossen aan korte zijtakken en openen in juni en juli. Ze zijn 1,5 tot 2,5 cm groot en wit met gele meeldraden. Ze geuren sterk en aangenaam. Deze soort bloeit gewoonlijk zeer rijk en wordt dan sterk door bijen bevlogen. De bloemen worden gevolgd door harde, eivormige grijsgroene steenvruchten met een donkergroene kelk. Een sierlijke en rijkbloeiende parkboom.