Tubaria furfuracea

Gewoon donsvoetje

Op ons snipperpad vonden we het Gewoon donsvoetje (Tubaria furfuracea). Dit is een schimmel behorend tot de familie Tubariaceae. De zwam leeft als terrestrische saprofyt op organisch materiaal in loofbossen, struwelen, ruigtes, bermen, parken en tuinen. Dit betekent dat het de houtsnippers verteert en omzet naar aarde.

De hoed is gewelfd tot vlak met een diameter van 2 cm. De kleur is geelbruin tot donker geelbruin. De hoedrand is doorschijnend gestreept, jonge exemplaren hebben rondom wittige velumresten aan de randzone.De lamellen staan wijd uit elkaar, iets aflopend op de steel en zijn kaneelbruin van kleur. De steel is 2 tot 5 cm lang en 2 tot 4 mm dik. De kleur is kaneelbruin tot bleek bruingeel. De voet is wit donzig. Het vlees is bruingeel. De sporen zijn zeer fijn en met het blote oog te zien als stof.

De paddenstoel groeit op houtsnippers, takjes en twijgen en op grof strooisel en humus in loofbossen, struwelen, parken en tuinen. In Nederland en België is hij vrijwel het gehele jaar algemeen tot zeer algemeen te vinden.