Euphorbia peplas

Tuinwolfsmelk

Tuinwolfsmelk (Euphorbia peplus) is een eenjarige plant uit de wolfsmelk-familie (Euphorbiaceae). De soort komt van nature voor in Midden-Europa en het Middellandse Zeegebied en is van daaruit over de hele wereld verspreid.

Tuinwolfsmelk is een lichtgroene plant met een penwortel en een hoogte van 10 tot 30 cm. De verspreid staande bladeren zijn omgekeerd eirond, gesteeld en hebben een gave rand.

Tuinwolfsmelk bloeit van juli tot de herfst. Tuinwolfsmelk bloeit in schermen met drie stralen. Elke straal is nog eens in tweeën vertakt. De eironde schutbladen onder de bloempjes lijken net normale blaadjes. De bloem is eenslachtige en produceert 3 mm grote kluisvruchten met smalle vleugels op elk segment. Op de bleekgrijze, 1,5–2 mm lange en 1 mm brede zaadjes zitten rijen van donkere putjes en ze hebben een 0,3 mm groot mierenbroodje. Dat laatste zorgt ervoor dat de plant overal kan opduiken waar mieren ze heen hebben gesleept. De soort komt daardoor voor op zowel bebouwde als braakliggende grond.

De planten van de wolfsmelk-familie waren al ver voor onze jaartelling bekend in zowel Griekenland als China waar ze geneeskundig werden gebruikt. Het sap van tuinwolfsmelk wordt momenteel getest in de behandeling tegen huidkanker, en is te giftig om te eten.