29 juli werkochtend

Werkochtend 29 juli

Veel mensen zijn op vakantie, maar de werkochtenden gaan door. Verzamelen om 8:45 in de werkschuur met koffie en thee, aan de slag om 9:00.

We kunnen het riet van de vijvers verder afmaken, rododendrons snoeien, en onkruid wieden.

Morning work at July 29

Many people are on vacation, but work mornings continue. Gather at 8:45 in the work shed with coffee and tea, get to work at 9:00.

We can further finish the reeds of the ponds, prune rhododendrons, and pull weeds.