Oxalis corniculata

Gehoornde klaverzuring

De gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata) is een eenjarige of overblijvend kruid uit de klaverzuringfamilie (Oxalidaceae). De plant is klein, kruipend en heeft groene bladeren die vaak bruin tot paars gekleurd zijn. De steunblaadjes zijn klein.

De gele bloemen bestaan uit vijf kroonbladen en zijn 4–7 mm groot. De plant bloeit van mei tot oktober. De bloemen zijn alleen bij helder zonlicht geopend. De zaden groeien in een doosvrucht, die als een hoorntje op een steel omhoog staat en waarvan er gaandeweg de bloei talloze worden gevormd. Als de zaadjes rijp zijn worden ze bij de minste beroering verschillende kanten opgeschoten. De plant wortelt op de knopen en vormt dunne uitlopers. Het is een pioniersoort.

De herkomst van de plant is onduidelijk. In Noord-Amerika (waar de soort in vrijwel alle staten voorkomt, met uitzondering van Alaska en een aantal staten in midden-noord) wordt de soort door sommige staten als inheems en door anderen als invasieve soort gezien. Ook Midden-Amerika en Zuid-Europa worden soms als gebied van oorsprong genoemd.

Naast Noord-Amerika en Europa is de plant ook wijdverbreid in Azië: de gehoornde klaverzuring komt voor van Europees Rusland via India tot in China, Japan en Nieuw-Zeeland.

Het plantje gold in Nederland lang als zeldzaam akkeronkruid, maar sinds het laatste kwart van de twintigste eeuw is er een gestage uitbreiding in stedelijk gebied. De soort groeit er vaak op zonnige plaatsen in zandige kieren bij muren en tussen plaveisel. De variëteit met bruinpaarse bladeren is als borderplant gekweekt en verwilderd. Op straat zijn beide vormen aan te treffen.

De plant kan zich in rap tempo vermenigvuldigen. Door de plant te verwijderen voordat de doosvruchten zijn gevormd, wordt de verdere verspreiding wat tegengegaan.