Bergen in de rhodo’s

In de bergen met rododendrons

Al enige weken zijn de vrijwilligers bezig meer vorm aan te brengen in de rododendrons rond het meest noordelijke hofje (Hof 1 op de kaart). De heuvels krijgen de vorm van bergen. De bomen op de heuvels krijgen meer ruimte voor hun takken en komen zo beter tot hun recht. Natuurlijk sneuvelen hierbij wat bloemknoppen voor volgend jaar, maar zeker niet alle. Ook zal dit snoeiseizoen alleen het noordelijke deel worden aangepakt, plus rododendrons rond individuele bomen in de overige delen. Daardoor zullen er ook volgend jaar zeker weer rododendrons in bloei komen te staan.

Rododendrons snoeien onder de bomen

Rododendrons zijn krachtige groeiers die snoei goed kunnen verdragen. Waar nodig kunnen ze zelfs tot 20 cm boven de grond worden afgesnoeid. Op de meeste plekken zal het niet zo drastisch zijn. Hieronder een impressie van de bereikte resultaten.

Pas gesnoeid is eerst nog kaal, maar wordt voor het eind van de zomer weer groen
Meer ruimte rond de bomen en meer beweging in de rododendrons
Ook langs het pad komen er golven