Cirsium arvense

Akkerdistel

Akkerdistel is een van onze meest algemene vederdistelsoorten uit de Composietenfamilie. Het is een pioniersoort die te vinden is in ruigten en op ruderale, voedselrijke, zandige, vochtig tot droge standplaatsen. Ze kan zwak brakke bodems verdragen. Akkerdistel blijkt een zeer moeilijk te bestrijden onkruid omdat de zeer lange wortelstokken gemakkelijk in stukken breken en al die stukken nieuwe planten kunnen genereren. Bovendien kan het pluizige zaad met de wind over grote afstanden getransporteerd worden.

De insecten in de Japanse tuin zijn wel dol op deze plant.